Lite kort från årsmötet
Information / Protokoll

Lite kort från årsmötet

Tidigare ikväll hade vi vårt årliga stadgeenliga utlysta årsmöte för Ölsällskapet Gambrinus. Som brukligt är började det hela med att vi förklarade mötet öppnat och efter det gick vi rätt raskt igenom de vanliga formaliteterna. Vi klubbade igenom dagordningen och genomförde mötesvalen. Ann och Marcus blev utsedda till justerare tillika rösträknare vid eventuell röstning. Mötesordförande … Läs mer

Information / Protokoll

Något kort om årsmötet

Tidigare ikväll hade vi som stadgeenligt utlysts ett årsmöte för Ölsällskapet Gambrinus. Efter mötets öppnande gicks de vanliga formaliteterna igenom rätt kvickt. Dagordningen klubbades och mötesval genomfördes. Mattias och Peter blev utsedda till justerare tillika rösträknare vid eventuell röstning. Mötesordförande och mötessekreterare blev sittande dvs Sören och Johan. Sören drog en verksamhets/årsberättelse för 2012 där … Läs mer