Kontakt

Ölsällskapet Gambrinus
Egilsgatan 15
753 35 Uppsala

Postgiro: 487817-9

E-postadress: gambrinus.uppsala[at]gmail.com

Hemsida: gambrinusuppsala.wordpress.com (& www.gambrinus.nu)

Facebooksida: https://www.facebook.com/GambrinusUppsala/

——————————————————————-

Ölsällskapet Gambrinus Styrelse:

Ordförande: Sören Clavebring

Kassör: Bo Lundgren

Sekreterare: Johan Wallén

Föreningsrevisor: Jan Kihlstedt

Ledamöter: Ann Karlsson, Hans Nilsson, Lars Norell, Staffan Helmersson

Annonser