Provningsmetodik och provningskostnad

PROVNINGSMETODIK
En stor och viktig del i Ölsällskapets aktiviteter är de ordinarie ölprovningarna som brukar ske på torsdagar ungefär var fjärde vecka, dvs c:a en provning i månaden, undantaget sommaren.

Provningen är en ren blindprovning (dvs att man får upphällda öl utan att veta vad det är) av fyra öl under ett av provningsledaren valt tema som även det förblir dolt fram tills poäng och omdömen är satta av samtliga deltagare. Poängen går från en poäng för det minst bra till fyra för det bästa. Ingen öl kan få samma poäng. Det är helt enkelt en rangordning av de fyra ölen i provningen och inget som egentligen säger något om kvaliten. Omdömet däremot speglar ölens kvalitet och här används en skala från noll till sex där noll är odrickbart och sex fulländat. Samma omdöme kan ges till flera av de fyra ölen. Vinnare för kvällen är sen det öl som dragit ihop högst poäng medan medelvärdet av omdömet mer är ett mått på ölets godhet generellt.

PROVNINGSKOSTNAD
Medlemmar betalar 150 kr för en hel provning vilket är fyra glas om 0,4 liter eller 75 kr för en halv provning om 0,2 liter. Gäster/icke-medlemmar betalar för samma uppställning 175 kr alternativt 90 kr.

Annonser